ตราประจำโรงเรียน  สัญลักษณ์รวมใจสถาบัน
ตราประจำโรงเรียนสง่างาม  คือความหมายของสถาบัน

                      

 

หมวด: