ที่ตั้ง
          เลขที่ 53 หมู่ที่ 7 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22190 โทรศัพท์ 039-434135 โทรสาร 039-434135
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลักษณะทั่วไปของชุมชนที่ โรงเรียนตั้งอยู่
          โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ ตั้งอยู่ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 17 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของอำเภอแหลมสิงห์เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ติดทั้งเทือกเขาสระบาป และติดทะเลอ่าวไทย

สภาพเศรษฐกิจ
          ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งทำนา ทำสวนผลไม้ การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ธุรกิจท่องเที่ยว นอก จากนี้ยังมีด้านการประมงและด้านการอุตสาหกรรม

สภาพทางสังคม
          อำเภอแหลมสิงห์มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 15 แห่ง โรงพยาบาลประจำอำเภอ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.95 

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถาน
          อำเภอแหลมสิงห์มีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ เช่น น้ำตกพลิ้ว ตึกแดง คุกขี้ไก่ ป้อมไพรีพินาศ และป้อมพิฆาตปัจจามิตร อลงกรณ์เจดีย์และปิรามิดพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หาดอ่าวกระทิง หาดอ่าวยาง หาดอ่าวหมู หาดแหลมสิงห์ เกาะจุฬา เกาะนมสาว ฟาร์มปลาโลมา“โอเอซิส ซี เวิลด์”

ขนาดของโรงเรียน
          โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนขนาดกลางพื้นที่รวมทั้งสิ้น 20 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ประกอบด้วย
          1. อาคารเรียนแบบ 216 ก จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521
          2. อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537
          3. อาคารเรียนแบบ 424 ล (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541
          4. อาคารหอประชุม–โรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535
          5. อาคารฝึกงาน รวม 3 หลัง จำนวน 6 หน่วย
          6. อาคารสวัสดิการร้านค้าและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 (งบบริจาค)
          7. บ้านพักครู รวม 11 หลัง