โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์“ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

ณ ห้องวุฒิวิมล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม