ที่ตั้ง
          เลขที่ 53 หมู่ที่ 7 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22190 โทรศัพท์ 039-434135 โทรสาร 039-434135

ลักษณะทั่วไปของชุมชนที่ โรงเรียนตั้งอยู่
          โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ ตั้งอยู่ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 17 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของอำเภอแหลมสิงห์เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ติดทั้งเทือกเขาสระบาป และติดทะเลอ่าวไทย

สภาพเศรษฐกิจ
          ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งทำนา ทำสวนผลไม้ การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ธุรกิจท่องเที่ยว นอก จากนี้ยังมีด้านการประมงและด้านการอุตสาหกรรม

สภาพทางสังคม
          อำเภอแหลมสิงห์มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 15 แห่ง โรงพยาบาลประจำอำเภอ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.95 

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถาน
          อำเภอแหลมสิงห์มีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ เช่น น้ำตกพลิ้ว ตึกแดง คุกขี้ไก่ ป้อมไพรีพินาศ และป้อมพิฆาตปัจจามิตร อลงกรณ์เจดีย์และปิรามิดพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หาดอ่าวกระทิง หาดอ่าวยาง หาดอ่าวหมู หาดแหลมสิงห์ เกาะจุฬา เกาะนมสาว ฟาร์มปลาโลมา“โอเอซิส ซี เวิลด์”

ขนาดของโรงเรียน
          โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนขนาดกลางพื้นที่รวมทั้งสิ้น 20 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ประกอบด้วย
          1. อาคารเรียนแบบ 216 ก จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521
          2. อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537
          3. อาคารเรียนแบบ 424 ล (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541
          4. อาคารหอประชุม–โรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535
          5. อาคารฝึกงาน รวม 3 หลัง จำนวน 6 หน่วย
          6. อาคารสวัสดิการร้านค้าและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 (งบบริจาค)
          7. บ้านพักครู รวม 11 หลัง