สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-19 โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกัน Covid-19

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Kl-525YbHRHU025ggTdGXMVkl3Y41yi

เพลงรณรงค์ Covid-19

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Kl-525YbHRzAlnDzL35V0LvZVS6jy-R

นิทานต้าน Covid-19

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Kl-525YbHRBCEHFB7H3L36ZORumJtn4

รวมผลงานโครงการจัดประกวดหนังสั้น New Normal ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่”

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Kl-525YbHQm1bHOW4LbBPMC7yH7rRzm

รวมสปอตรณรงค์ Covid-19 ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Kl-525YbHRUSr0Wh5GeIuxy6grk7SoY

สวัสดี โควิด-19 สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19

http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/53/829/?p=1&type=&year=&month=

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด  สื่อนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Covid-19

http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/53/799/?p=1&type=&year=&month=

บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด-19 และระบาดวิทยา

https://learningcovid.ku.ac.th/