วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม