วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจการนักเรียนจัดโครงการสร้างจิตสำนึก ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี  โดยมีกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นผู้ให้ความรู้  มีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรม

click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม