วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหกรรมวิชาการรวมพลคนศตวรรษที่ 21

ได้รับเกียรติจาก ดร.บุณยกุล  หัตถกี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธี 

มีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม

 

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม