🍁ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก (รอบโควตา) ชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566
🍁นักเรียน รายงานตัววันที่ 25 มี.ค. 2566 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ (หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)