สิงราชสาร ฉบับที่ 5
วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2562

เดือน  ตุลาคม-พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562