วันที่ 6 มีนาคม 2565 การสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2565 

ณ  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม