คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม