ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.10 น. - 16.00 น. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ทุกคนที่ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของการเรียนวิชาลูกเสือโลก วิชาพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ลูกเสือโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ จะต้องทำพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อจะได้เป็นลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบ โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารโดมหลังใหญ่ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม