ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 - 19 มีนาคม 2564)

เหรียญทอง >> กระโดดสูง 14 ปีชาย >> ด.ช. พชร ทองศรี
🥈 เหรียญเงิน >> กระโดดสูง 14 ปีหญิง >> ด.ญ. วรรนิดา พุดมชงค์
🥉 เหรียญทองแดง >> กระโดดไกล 16 ปีชาย >> ด.ช.โดโด้ นันทะพุด
🥉 เหรียญทองแดง >> ขว้างจักร 16 ปีชาย >> ด.ช. ศุภกิจ แสงงาม
🥈 เหรียญเงิน >> ขว้างจักร 14 ปีชาย >> ด.ช. สอน ลอม
🥉 เหรียญทองแดง >> ขว้างจักร 14 ปีชาย >> ด.ช. ราวี ไน
🥉 เหรียญทองแดง >> วิ่ง 100 ม. 14 ปีชาย >> ด.ช. ภูดิศ ดวงจันทร์
🥈 เหรียญเงิน >> วิ่ง 800 ม. 18 ปีชาย >> นายวัชรพล โพธิ์คีรี
🥈 เหรียญเงิน >> วิ่งผลัด 4*100 ม. 14 ปีชาย
>> ด.ช. กุมภาพันธ์ อุดมสุข
>> ด.ช. ภัคพล ผดุงสัตย์
>> ด.ช. อดิศัย กันคง
>> ด.ช.ภูดิศ ดวงจันทร์
🥈 เหรียญเงิน >> วิ่งผลัด 4*100 ม. 18 ปีชาย
>> นายชุติพนธ์ บังเกิด
>> นายนิวัตถ์ ตุลารักษ์
>> นายธนกฤต พวงทอง
>> นายฐิติพงศ์ กลมเกลี้ยง
🥈 เหรียญเงิน >> การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่น 16 ปีหญิง
>> ด.ญ. เกศสุดา พรหมพ่วง
>> ด.ญ. มนัสนันท์ โพธิเนินชัย
>> ด.ญ.นิภาพร กายใส
>> ด.ญ. เกศสุดา พรหมพ่วง
🥉 เหรียญทองแดง >> การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่น 18 ปีหญิง
>> นางสาวมนัสนันท์ โพธิเนินชัย
>> นางสาวนิภาพร กายใส
และแข่งขันฟุตซอล
🥇รุ่นอายุ 18 ปีชาย รางวัลชนะเลิศ
🥉รุ่นอายุ 16 ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
🥈รุ่นเยาวชนหญิง รางวัลรองชะเลิศ
👨🏻‍🏫ฝึกซ้อมโดย คุณครูณรงค์ ขาวนวล / คุณครูธาตรี เชยสมบัติ / คุณครูอัยการ โชคดีวัฒนา / คุณครูศานติ โตกทอง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ นายทัตเทพ นันทะพันธ์ และนายอังคาร แดงใส

Click>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม