โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 ดังเอกสารแนบด้านล่าง

Click>>แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563