โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ ทำการเปิดเรียนโดยให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) แบบสลับกลุ่มเรียน โดยแบ่งกลุ่มเลขที่คี่ และเลขที่คู่

ตามตารางเรียนด้านล่างนี้ค่ะ

Click>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม