หมวด:

 

ตราประจำโรงเรียน  สัญลักษณ์รวมใจสถาบัน
ตราประจำโรงเรียนสง่างาม  คือความหมายของสถาบัน